კონტაქტი

International University of Management and Communication “Alterbridge”, research center) electronic address: n.khidisheli@alterbridge.edu.ge; s.vasadze@alterbridge.edu.ge.

ძირითადი კონტაქტი

Merab Gotsadze

ტექნიკური მხარდაჭერის კონტაქტი

Dimitri Gogelia