სამოქალაქო აქტივობის გავლენა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების გაუმჯობესებაზე

ავტორები

  • მაკო ჯაოშვილი

ანოტაცია

დემოკრატია, მისი პირდაპირი მნიშვნელობით, ნიშნავს სახელმწიფოს მართვის პროცესში საზოგადოების აქტიურ მონაწილეობას. იმისათვის, რომ შეიქმნას ძლიერი დემოკრატიული სახელმწიფო, საქართველოს სჭირდება ჰქონდეს კარგად ორგანიზებული, ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება. თუკი, ამჟამად მიმდინარე მოვლენებს დავაკვირდებით, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, სამწუხაროდ ჩვენ ისევ მოჯადოვებულ წრეში ვართ: ხიდი მთავრობასა და ქვეყნის მოსახლეობას შორის ჩატეხილია, რამაც გამოიწვია აბსოლუტური უნდობლობა და ნიჰილიზმი არჩევნების მიმართ. სტატია ემსახურება მოსახლეობის მზაობის გამოვლენას, განსაკუთრებით ახალგაზრდების, რომ ჩაერთონ საჯარო-პოლიტიკურ ცხოვრებაში.

ავტორის ბიოგრაფია

მაკო ჯაოშვილი

ასოც. პროფესორი, Ph.D. პოზიტიური ფსიქოკონსულტანტი,
მართვის და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ „ალტერბრიჯის“
ვიცე-რექტორი სტრატეგიული განვითარების მიმართულებით.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

15.12.2021

როგორ უნდა ციტირება

ჯაოშვილი მ. (2021). სამოქალაქო აქტივობის გავლენა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების გაუმჯობესებაზე. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), 11–19. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/43