საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მეთოდები

ავტორები

  • მამუკა კუპრაშვილი

ანოტაცია

დღევანდელ ტურბულენტურ გარემოში, საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობა
ხასიათდება მაღალი რისკით და ცვალებადობით, რაც ხშირ შემთხვევაში
საფრთხეს უქმნის კომპანიას და მიჰყავს ის ბანკროტამდე.
კომპანიის ფინანსური წარმატება დიდწილად დამოკიდებულია მის
ფინანსურ მდგომარეობაზე, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია,
რომ ყურადღება მიექცეს კომპანიის ფინანსურ ანალიზს.

ავტორის ბიოგრაფია

მამუკა კუპრაშვილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

15.12.2021

როგორ უნდა ციტირება

კუპრაშვილი მ. (2021). საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მეთოდები. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), 91–99. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/52