სტატიის დეტალებზე დაბრუნება საპატიმრო გირაოს გამოყენების საკითხი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა