სტატიის დეტალებზე დაბრუნება შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“გამოყენება პოზიტიურ ფსიქოთერაპიაში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა