ქალთა ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში და მათი გაძლიერებისკენ მიმართული სახელმწიფო პოლიტიკა

ავტორები

  • ელენე ცხვარიაშვილი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

საკვანძო სიტყვები:

ქალთა ეკონომიკური მდგომარეობა, სახელმწიფო პოლიტიკა, გენდერული თანასწორობა

ანოტაცია

ბოლო პერიოდში საქართველომ მნიშვნელოვნად წაიწია წინ გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების მიმართულებით, თუმცა,  ამ მხრივ ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებლი. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება. საქართველოში ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობის უმრავლესობას ქალები შეადგენენ.  ისინი დასაქმების ფორმალურ სექტორში არ არიან სათანადოდ წარმოდგენილები და არც მათი ანაზღაურებაა თანაბარი.

გამომდინარე აქედან, მნიშვნელოვანია, გავიგოთ, თუ რა ფაქტორები აბრკოლებენ ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებას, როგორია დასაქმების დინამიკა, ითვალისიწინებენ თუ არა ქალთა ინტერესებს დასაქმების დროს და როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით.

ავტორის ბიოგრაფია

ელენე ცხვარიაშვილი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

საჯარო მმართველობის დოქტორი(Ph.D.), ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

28.04.2023

როგორ უნდა ციტირება

ცხვარიაშვილი ე. (2023). ქალთა ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში და მათი გაძლიერებისკენ მიმართული სახელმწიფო პოლიტიკა. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 3(1), 17–23. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/58