სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ქალთა ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში და მათი გაძლიერებისკენ მიმართული სახელმწიფო პოლიტიკა ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა