რეპროდუქციულ ჯანმრთელობა, მედია და საზოგადოება

ავტორები

  • ოლღა ცისკარიშვილი-სოსელია

საკვანძო სიტყვები:

მედია, რეპროდუქცია, ჯანმრთელობა, ცნობიერება, საზოგადოება

ანოტაცია

მედიის გავლენა საზოგადოების ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე, რომ უდიდესია, ამას უკვე აღარავინ დაობს. მედიამ კარგა ხანია დაკარგა საგანმანათლებლო ფუნქცია. არ ფიქრობს საზოგადოებას მიაწოდოს ისეთი ელემენტარული ინფორმაცია ისეთ თემებზე, რასაც ქვია რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. ჩვენს მიერ ჩატარებულ კვლევაში მონაწილეობას იღებდა 140 რესპონდენტი. ჩატარებული კვლევიდანც ჩანს, რომ საზოგადოებას სურს უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოს რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, რადგან უმრავლეს შემთხვევაში არ იციან, ან არ აქვთ ინფორმაცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თემებზე და ძალიან ბევრ ადამიანს უქმნის  პრობლემას არაინფორმირებულობა.

ავტორის ბიოგრაფია

ოლღა ცისკარიშვილი-სოსელია

სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

ალტერბრიჯის ასოცირებული პროფესორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი, ალტეს მიწვეული ლექტორი

ჩამოტვირთვები

დამატებითი ფაილები

გამოქვეყნებული

28.04.2023

როგორ უნდა ციტირება

ცისკარიშვილი-სოსელია ო. (2023). რეპროდუქციულ ჯანმრთელობა, მედია და საზოგადოება. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 3(1), 52–60. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/62