[1]
გოცაძე ნ. 2021. საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საკანონმდებლო ჩარჩო, შესაძლებლობები და პერსპექტივები საქართველოს სახელმწიფო სამსახურში. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები. 2, 1 (Dec. 2021), 1–10.