[1]
ჯაოშვილი მ. 2021. სამოქალაქო აქტივობის გავლენა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების გაუმჯობესებაზე. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები. 2, 1 (Dec. 2021), 11–19.