[1]
შენგელია ქ. 2021. Covid-19 მედიის დღის წესრიგში და იმუნიზაციის პროცესი. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები. 2, 1 (Dec. 2021), 66–74.