[1]
ჩხაიძე თ. 2021. დეზინფორმაციის გავლენა ეროვნულ უმცირესობებზე: საქართველოსა და ესტონეთის მაგალითზე. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები. 2, 1 (Dec. 2021), 75–84.