[1]
შუკვანი ნ. 2021. ძალაუფლების პარადიგმები. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები. 2, 1 (Dec. 2021), 85–90.