[1]
გულიაშვილი ს. 2021. საპატიმრო გირაოს გამოყენების საკითხი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები. 2, 1 (Dec. 2021), 132–142.