(1)
ჯაოშვილი მ. სამოქალაქო აქტივობის გავლენა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების გაუმჯობესებაზე. tcms 2021, 2, 11-19.