(1)
მუშკუდიანი Z.; შონია N.; ჯანელიძე N.; კოპალიანი I. ფიზიკური პირების პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პოლიტიკის გავლენა საბანკო კონკურენციაზე. tcms 2021, 2, 39-48.