(1)
შუკვანი ნ. ძალაუფლების პარადიგმები. tcms 2021, 2, 85-90.