(1)
ლეონიძე ი. ნოტარიუსი მედიატორი საჯარო და კერძო სამართლის სისტემათა ზღვარზე. tcms 2021, 2, 108-131.