(1)
თვარაძე მ. DCFTA შეთანხმების მნიშვნელობა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საქართველოში. tcms 2023, 3, 1-10.