(1)
კოტორეიშვილი ნ. გარეგნობის ცვლილების მოტივები და ესთეტიკური მედიცინის როლი ქართველ ქალებში. tcms 2023, 3, 39-51.