გოცაძე ნ. (2021). საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საკანონმდებლო ჩარჩო, შესაძლებლობები და პერსპექტივები საქართველოს სახელმწიფო სამსახურში. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), 1–10. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/42