ჯაოშვილი მ. (2021). სამოქალაქო აქტივობის გავლენა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების გაუმჯობესებაზე. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), 11–19. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/43