გოგებაშვილი N. (2021). ცვლილებების მართვის გამოწვევები საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათთან გამკლავების საჭირო ინსტრუმენტები. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), 33–38. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/45