ჩხაიძე თ. (2021). დეზინფორმაციის გავლენა ეროვნულ უმცირესობებზე: საქართველოსა და ესტონეთის მაგალითზე. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), 75–84. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/50