შუკვანი ნ. (2021). ძალაუფლების პარადიგმები. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), 85–90. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/51