გულიაშვილი ს. (2021). საპატიმრო გირაოს გამოყენების საკითხი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), 132–142. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/55