თვარაძე მ. (2023). DCFTA შეთანხმების მნიშვნელობა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საქართველოში. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 3(1), 1–10. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/56