გოცაძე ნ. საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საკანონმდებლო ჩარჩო, შესაძლებლობები და პერსპექტივები საქართველოს სახელმწიფო სამსახურში. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 1–10, 2021. Disponível em: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/42. Acesso em: 7 oct. 2022.