ჯაოშვილი მ. სამოქალაქო აქტივობის გავლენა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების გაუმჯობესებაზე. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 11–19, 2021. Disponível em: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/43. Acesso em: 7 oct. 2022.