თვარაძე მ. DCFTA შეთანხმების მნიშვნელობა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საქართველოში. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 1–10, 2023. Disponível em: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/56. Acesso em: 22 feb. 2024.