ჯაოშვილი მაკო. 2021. “სამოქალაქო აქტივობის გავლენა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების გაუმჯობესებაზე”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 2 (1):11-19. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/43.