მაისურაძე Teona. 2021. “ვართ იქ ჯერ? ადგილობრივი ქართული სამუშაო აღწერილობების შედარებითი ანალიზი ოქროს სტანდარტებთან”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 2 (1):20-32. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/44.