მაზმიშვილი ანა. 2021. “მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები კრიზისული სიტუაციების დროს”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 2 (1):59-65. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/48.