შენგელია ქეთი. 2021. “Covid-19 მედიის დღის წესრიგში და იმუნიზაციის პროცესი”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 2 (1):66-74. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/49.