კუპრაშვილი მამუკა. 2021. “საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მეთოდები”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 2 (1):91-99. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/52.