კანთელაშვილი მერი. 2021. “ადმინისტრაციული სანქციების სამართლებრივი ბუნება და შეფარდების პრობლემა Covid -19 პირობებში”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 2 (1):100-107. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/53.