ლეონიძე ირაკლი. 2021. “ნოტარიუსი მედიატორი საჯარო და კერძო სამართლის სისტემათა ზღვარზე”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 2 (1):108-31. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/54.