გულიაშვილი სალომე. 2021. “საპატიმრო გირაოს გამოყენების საკითხი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 2 (1):132-42. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/55.