თვარაძე მარიამ. 2023. “DCFTA შეთანხმების მნიშვნელობა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საქართველოში”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 3 (1):1-10. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/56.