კოტორეიშვილი ნანა. 2023. “გარეგნობის ცვლილების მოტივები და ესთეტიკური მედიცინის როლი ქართველ ქალებში”. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები 3 (1):39-51. https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/61.