გოცაძე ნ. (2021) “ საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საკანონმდებლო ჩარჩო, შესაძლებლობები და პერსპექტივები საქართველოს სახელმწიფო სამსახურში”, თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), pp. 1–10. Available at: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/42 (Accessed: 7 October 2022).