ჯაოშვილი მ. (2021) “სამოქალაქო აქტივობის გავლენა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების გაუმჯობესებაზე”, თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), pp. 11–19. Available at: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/43 (Accessed: 3 October 2023).