მაისურაძე T. (2021) “ვართ იქ ჯერ? ადგილობრივი ქართული სამუშაო აღწერილობების შედარებითი ანალიზი ოქროს სტანდარტებთან”, თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), pp. 20–32. Available at: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/44 (Accessed: 7 October 2022).