გოგებაშვილი N. (2021) “ცვლილებების მართვის გამოწვევები საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათთან გამკლავების საჭირო ინსტრუმენტები”, თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), pp. 33–38. Available at: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/45 (Accessed: 3 October 2023).