მუშკუდიანი Z., შონია N., ჯანელიძე N. and კოპალიანი I. (2021) “ფიზიკური პირების პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პოლიტიკის გავლენა საბანკო კონკურენციაზე”, თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), pp. 39–48. Available at: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/46 (Accessed: 7 October 2022).