მაზმიშვილი ა. (2021) “მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები კრიზისული სიტუაციების დროს”, თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), pp. 59–65. Available at: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/48 (Accessed: 7 October 2022).