შენგელია ქ. (2021) “Covid-19 მედიის დღის წესრიგში და იმუნიზაციის პროცესი”, თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), pp. 66–74. Available at: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/49 (Accessed: 7 October 2022).