შუკვანი ნ. (2021) “ძალაუფლების პარადიგმები”, თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), pp. 85–90. Available at: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/51 (Accessed: 7 October 2022).