კუპრაშვილი მ. (2021) “საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მეთოდები”, თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), pp. 91–99. Available at: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/52 (Accessed: 7 October 2022).