კანთელაშვილი მ. (2021) “ადმინისტრაციული სანქციების სამართლებრივი ბუნება და შეფარდების პრობლემა covid -19 პირობებში”, თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), pp. 100–107. Available at: https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/53 (Accessed: 7 October 2022).